Southern Division Diving Club

Formulieren.

Kan niet wachten om lid te worden.

Aanmeldformulier.

Download het aanmeldformulier en vul deze in. Neem het formulier mee naar de eerste training en geef deze aan een bestuurslid.

AVG, GDPR, Privacy

Privacy Statement

Ook wij hebben maatregelen getroffen om uw privacy te waarborgen. Hoe wij dit doen en welke rechten u heeft, leest u in onze privacy verklaring.

 

Huishoudelijk Reglement

In het Huishoudelijk Reglement (HR) staat beschreven welke rechten en plichten leden, toezichthouders, instructeurs en het bestuur hebben. Ook de spelregels omtrent de Algemene Vergadering staan vermeld.